Barion Pixel

Általános szerződési feltételek

A kazinczianiko.hu Kazinczi Anikó szerző honlapja. Felhasználóknak lehetősége van a weboldalon böngészni, a bejegyzéseket olvasni, és azokat megosztani változtatás, átszerkesztés nélkül, eredeti formában, a szerző nevének feltüntetésével és a honlapra való hivatkozással. Tilos azonban a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A bejegyzéseket minden Felhasználó köteles a szerzői jog tiszteletben tartásával kezelni. A Felhasználók, amennyiben belépnek a kazinczianiko.hu weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassák, jelen ÁSZF feltételeit elfogadják, és az ebben foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el, akkor is, ha nem vásárolnak. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF 2019.09.18. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 14 (tizennégy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

A weboldal webáruházában megvásárolhatók Kazinczi Anikó magánkiadású e-könyvei, EPUB és MOBI formátumban.

A Szolgáltató adatai:

Név: Kereki Anikó (Kazinczi Anikó) adószámos magánszemély
Cím: 1105 Budapest, Kápolna utca 21. 7/50.
Adószám: 53393078-1-42
Regisztráló hatóság: NAV
Bankszámlaszám: 11773102-00616320
E-mail: mibensegithetek@kazinczianiko.hu

Tárhelyszolgáltató:

Tárhelypark Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. Adószám: 23289903-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-322570 E-mail: info@tarhelypark.hu

Fogalmak:

ÁSZF: jelen szabályzat/szerződés
Szolgáltató: Kereki Anikó, aki a kazinczianiko.hu weboldalt üzemelteti
Felhasználó: a természetes személy, aki a weboldalt olvassa, hozzászól, üzenetet küld stb.
Megrendelő: az a Felhasználó, aki megrendelést küld a webáruházon keresztül
Vevő/Fogyasztó: az a természetes személy, aki vásárolt a webáruházban, és rendelkezik a megvásárolt termékkel
Weboldal: a kazinczianiko.hu teljes felülete
Webáruház: a weboldal vásárlásra használható felülete
Távollevők között kötött szerződés: olyan szerződés, mely a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül kerül megkötésre a távollevők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz, vagy eszközök segítségével

Az általános szerződési feltételek elfogadása:

1. A vásárlás regisztráció nélkül történik, a vásárlás során a Felhasználónak el kell fogadnia az ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölőnégyzet kipipálásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén az ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó/ Megrendelő között.
2. Az ÁSZF PDF formátumban letölthető a szöveg végén, illetve bármelyik oldal alján is megtalálható a láblécben külön menüpontként.
3. Ha a Felhasználó/Megrendelő az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem küldhet megrendelést sem. Hibaüzenet jelenik meg a képernyőn, ami felhívja a figyelmet, hogy az ÁSZF megismerése, elolvasása és elfogadása előfeltétele a vásárlásnak.
4. Ha a Felhasználó/Megrendelő megrendelést küld, távollevők között kötött szerződés jön létre közte és a Szolgáltató között, és arra Magyarország joga irányadó. A létrejött szerződésre jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
5. A szerződés magyar nyelven jön létre, elektronikus formában, és nem minősül írásban megkötött szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja. 

Számlázás:

A Szolgáltató e-számlát alkalmaz. A Felhasználó/Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával beleegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához. A Szolgáltató alanyi adómentes az ÁFA szempontjából, így a számlának ÁFA tartalma nincs.

A megrendelés lépései:

Vásárlást kizárólag 18 év feletti személyek indíthatnak. Ennek legfőbb oka, hogy Kazinczi Anikó ragaszkodik jó néhány dologhoz, példának okáért: a gyerek maradjon gyerek, és nincs olyan kereskedelmi, gazdasági, pénzügyi cél, ami ezt felülírhatná. A Felhasználó/Megrendelő az ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy 18. életévét betöltötte, és teljes körű szavatosságot vállal ezen nyilatkozat valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott életkor nem felelt meg a valóságnak, és ebből kifolyólag a Szolgáltatót bármilyen kár éri, illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Felhasználó/Megrendelő köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Felhasználóval/Megrendelővel szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

A vásárlás folyamatának részletes leírása:

1. Az e-könyv kiválasztása az Üzlet oldalon-> Kosárba rakása -> Kosár gomb megnyomása, ezzel átirányítás a Kosár menüpontba
2. Kosár használata: a kiválasztott termékek nevének, darabszámának ellenőrzése, módosítása, törlése -> Tovább a Pénztárhoz gomb megnyomása, ezzel átirányítás a Pénztár menüpontba
3. Pénztár használata: számlázási adatok megadása, ellenőrzése, törlése -> megvásárolandó termékek ismételt ellenőrzése -> ÁSZF elolvasása és elfogadása ->fizetési mód kiválasztása. Amennyiben a Felhasználó/Megrendelő nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy egyéb okból törölné a rendelést, a felső menüsávban a Kosár ikonra kattintva visszatérhet a Kosár menüpontba és törölheti (a termék neve melletti vörös X ikonra kattintva, majd Kosár frissítése gomb), vagy módosíthatja az adatokat. Ha elfogadta az ÁSZF-et, és kifizetné a rendelést -> Fizetés Barionnal gomb megnyomása, ezzel átirányítás a Barion biztonságos fizetési felületére.

Mi az a Barion?

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan lehet bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházakban, mobilalkalmazásokban.
A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni a bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.
Regisztráció esetén viszont soha többé nem kell begépelni a kártyaszámot egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mail cím és a jelszó. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságot is növeli!

Fizetéshez használható:
• Mastercard vagy Maestro bankkártya
• Visa vagy Electron bankkártya
• Amex bankkártya

Fizetéshez használható az előre feltöltött Barion egyenleg is, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel lehet feltölteni, illetve amire ismerősök és üzletfelek is tudnak pénzt küldeni. Ebben az esetben az e-mail cím és a jelszó megadásával lehet fizetni.

A vásárlás folyamatának részletes leírása (folytatás):

4. A fizetés a Barion biztonságos felületén történik, nem a honlapon, így a Szolgáltató a bankkártya, tárca adataihoz nem fér hozzá. A fizetendő összeg, forintban értendő és forintban is kerül levonásra. Bankkártya vagy Barion tárca kiválasztása ->szükséges adatok megadása ->ÁSZF elfogadása -> Fizetés gomb megnyomása ->a fizetés megtörténik ->visszairányítás a kazinczianiko.hu-ra -> a letölthető e-könyv továbbításra kerül a megadott e-mail fiókba, a számla kiküldésre kerül külön e-mailben a megadott címre. A letöltési link nem évül el és három alkalommal engedélyez letöltést.

A megrendelés visszaigazolása:

A Szolgáltató a megrendelés kézhezvételét követő 48 órán belül e-mailben visszaigazolja, hogy a rendelés megérkezett. A visszaigazoló email a szerződéskötés tartós adathordozón történő visszaigazolásának minősül a fogyasztó (Felhasználó/Megrendelő) és a vállalkozás (Szolgáltató) közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban, amelynek alkalmazásához a Felhasználó/Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával beleegyezését adja. A Felhasználó/Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltató a szerződés papír alapon történő átadására a kazinczianiko.hu webáruházban történő vásárlás esetén nem lát ésszerűen kivitelezhető lehetőséget, különös tekintettel arra, hogy az nem ilyen formában jött létre, hogy a termék átadása is e-mailben történik, illetve a fizetési folyamat is online megy végbe. A Szolgáltató által kiállított és a Felhasználó/Megrendelő által megadott e-mail címre küldött elektronikus adóügyi bizonylat, azaz e-számla igazolja, hogy a szerződést a Szolgáltató létrejöttnek, és a külön e-mailben kiküldött letölthető e-könyv megérkezésével együtt teljesítettnek tekinti. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Ha a Felhasználó/Megrendelő fizetés előtt meggondolja magát, és elállna a vásárlástól, akkor visszatérhet a Kosár menüpontba, ahol módosíthatja, törölheti vagy újrakezdheti a rendelési folyamatot.

A 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet alapján az elállási jog a fizetés megtörténtéig illeti meg a vásárlót. Automatikus rendszerben kerül kiküldésre a nem tárgyi hordozón lévő digitális adattartalom, közvetlenül a fizetési folyamat teljesülése után, a vásárló kifejezett kérésére és beleegyezésével, jelen ÁSZF-ben foglalt elismerő nyilatkozatával, hogy tudomásul veszi az elállási jog hiányát, ezért fontos tudni, hogy jelen esetben a fizetés után már nem lehet elállni a vásárlástól, mint ahogy az más termékekkel kapcsolatban megszokott.
5. Felhasználó/Megrendelő tudja, megérti és elfogadja, hogy a megrendelés elküldése fizetési kötelezettséget von maga után.

Adatbeviteli hibák javítása:

A Felhasználó/Megrendelő a rendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására. Amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget vagy termékeket tartalmazza, úgy a megadott terméknél az X gomb megnyomásával törölheti a kosár tartalmát. Ezt követően ismételten kosárba kell helyezni a kívánt mennyiséget a rendelni kívánt termékből. Amennyiben törölni kívánja a Felhasználó/Megrendelő a kosárban található terméket, akkor a termék mellett található X gomb lenyomásával törölheti azt. A rendelés során a Felhasználónak/Megrendelőnek folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére. A rendelés több körből áll, a rendszer így kizárja a véletlen vagy félrekattintással végrehajtható téves megrendelések lehetőségét.

Az ügyfélszolgálat adatai:

A panaszkezelés és a vásárlói kérdések megválaszolása postán vagy e-mailben, minden esetben írásban történik, személyes ügyfélfogadás nincs. A panasz, kérdés megválaszolása a legrövidebb időn belül, a Szolgáltató terheltségétől, és a kérdés vagy panasz jellegétől függően 1-5 nap alatt megtörténik. Levelezési cím: 1105 Budapest, Kápolna utca 21. 7/50. 
E-mail: mibensegithetek@kazinczianiko.hu
Telefon: +36709415118

A termék lényeges tulajdonságai:

A termékek lényeges tulajdonságait a termékek bemutató oldalain található leírás tartalmazza. Általános tájékoztatásul: az e-könyv elektronikus formában létrehozott és terjesztett szöveget tartalmazó fájl, amely digitális megfelelője a nyomtatott könyvnek. Használatához, olvasáshoz megfelelő elektronikai eszköz (számítógép, tablet, mobiltelefon) vagy e-könyv-olvasó szükséges. Az e-könyv letöltéséhez, majd olvasásához szükséges feltételek megteremtése a Felhasználó/Megrendelő feladata.

Az oldalon két formátumban vásárolhatók az e-könyvek: EPUB és MOBI. Az EPUB formátum PC-n, táblagépen és mobilon is olvasható megfelelő e-könyv olvasó program, illetve applikáció letöltésével az adott eszközhöz tartozó alkalmazás-áruházakból. A MOBI a Kindle e-könyv olvasók formátuma, ez a formátum csak ezen az eszközön működik hibátlanul és optimálisan.

A megvásárolt e-könyv vásárlója köteles tiszteletben tartani a szerzői jogokat. Nem készíthet róla másolatot, nem sokszorosíthatja, és nem terjesztheti. Idézet felhasználása esetén pedig megjelöli a pontos forrást.

Árak:

Az oldalon közzétett árak bruttó árak és magyar forintban értendők, továbbá tartalmazzák a termék teljes, fizetendő árát.

Szállítás:

Letölthető termék esetében szállítási díj nincs. Bankkártyás vagy Barion tárcás fizetés esetén a fizetés után letölthetővé válik az e-könyv a vásárló által megadott e-mail címre küldött levélben. Figyelmeztetés: Az e-mail cím pontos megadása fontos, mivel ez a szállítási cím és a vásárlás regisztráció nélkül történik. A rosszul, pontatlanul megadott e-mail cím miatti hibák következményeiért a Felhasználó/Megrendelő felel.

Lehetséges fizetési módok:

A fizetés a Barion biztonságos felületén történik, bankkártya vagy Barion tárca felhasználásával. A fizetés során megadott fiók- és kártyaadatokhoz a Szolgáltató nem fér hozzá.

A megrendelés teljesítése érdekében közreműködő partnerek:

Fizetés: Barion Payment Zrt. 1117 Budapest, Infopark sétány 1. V. emelet 5. ajtó Telefon: +3614647099 hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8-16 óráig, szerdán 8-20 óráig
Számlázás: Billingo, Octonull Kft. 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6. adószám: 25073364-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-198177 E-mail: hello@billingo.hu

Elállási jog:

A kazinczianiko.hu kizárólag nem tárgyi adathordozón létező digitális adattartalmat (e-könyvet) árusít. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében nincs elállási jog, ha a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállás jogát. Felek megállapodnak abban, hogy a megrendelés elküldése, a fizetési kötelezettség elismerése,majd a bankkártyás vagy a Barion tárcán keresztül megtörtént fizetés ténye a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezését jelenti, mutatja, bizonyítja, így megkezdődik a teljesítés, mellyel egyidejűleg az elállási jog megszűnik. Ez a rendelkezés a Szolgáltató szerzői jogait védi.
Figyelmeztetés: Automata rendszerben történik a teljesítés, fizetés után már nem lehet visszafordítani a folyamatot. A Felhasználó/Megrendelő az ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy az elállási jog hiányáról szóló tájékoztatást megkapta, tudomásul vette, elfogadta annak minden részét és részletét, és elismeri, hogy a rendelés elküldésével, majd a fizetés megtörténtével egyidejűleg már nem illeti meg a vásárlástól való elállás joga.

Jótállási, szavatossági igény bejelentésének módja:

A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

Tartós fogyasztási cikkeket a Szolgáltató nem árusít, így tartós fogyasztási árucikkekre vonatkozó jótállási kötelezettsége nincs.

Fogyasztói panaszügyintézés a probléma leggyorsabb megoldása érdekében e-mailben: mibensegithetek@kazinczianiko.hu történik. Telefonos panaszbejelentés esetén is szükséges írásban elküldeni a panaszt, hogy a Felhasználó/Megrendelő és a Szolgáltató közötti ügyintézés iktatható és visszakereshető legyen. Telefon: +36709415118

Jogérvényesítési lehetőségek, panaszkezelés:

A kazinczianiko.hu egy szerzői honlap. Történeteket mesélek és kapcsolatot építek az olvasókkal. Egyes sztorikat ingyen adok, csak úgy mókából cikkek formájában, másokat e-könyvként pénzért, de a cél mindig azonos: eljutni hozzátok. A panaszkezelés ehhez mérten a problémák megoldását tartja szem előtt, hogy mindenki elégedetten, történetekkel megrakodva távozzon. Probléma, kérdés esetén a Felhasználó/Megrendelő/Vevő/Fogyasztó a mibensegithetek@kazinczianiko.hu e-mail címen ér el. A panaszbejelentésnek nincs formanyomtatványa, elegendő megadni a nevet, címet és leírni a kifogást néhány mondatban. Az e-mail a könnyebb beazonosítás érdekében a rendelés során megadott e-mail címről vagy számlázási címről érkezzen!

A Felhasználó/Megrendelő a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Levelezési cím: 1105 Budapest, Kápolna utca 21. 7/50. 
E-mail: mibensegithetek@kazinczianiko.hu
Telefon: +36709415118

Tekintettel az értékesítés jellegére, a Szolgáltató kéri a fogyasztót, hogy panaszát minden esetben írásban, lehetőleg e-mail formájában nyújtsa be, mert az ügyintézés így gyorsabb és átláthatóbb mindkét fél számára.
Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban megválaszolni, esetleges elutasító álláspontját pedig indokolni köteles.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
– a fogyasztó neve, lakcíme,
– a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
– a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
– a Szolgáltató nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
– a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírása,
– a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje
A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében fennáll a Szolgáltatónak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).
Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a Szolgáltató jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
– a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét
– a fogyasztói jogvitával érintett Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
– ha a fogyasztó a kérelmet nem a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testülethez nyújtja be, akkor a kérelmezett testület megjelölését,
– a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
– a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
– a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
– a testület döntésére irányuló indítványt,
– a fogyasztó aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://www.bekeltetes.hu/

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Amennyiben a Szolgáltató és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található:

https://jarasinfo.gov.hu/

2. Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Vegyes rendelkezések:

A vásárlási folyamat elindítása feltételezi a Felhasználó/Megrendelő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra, így a Felhasználó/Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltató semmilyen módon nem felelős bármilyen működési hibáért az internet hálózatban, ami megakadályozza az áruház működését, vagy bármilyen meghibásodásért a vételi eszközben vagy a kommunikációs vonalakon. A Felhasználó/ Megrendelő elismeri, hogy Szolgáltató ezúton figyelmeztette az internethálózat használatának kockázataira.

A Felhasználó/ Megrendelő által megadott kézbesítési e-mail cím helyességét a Szolgáltató nem tudja megvizsgálni, ezért a helytelen vagy hibásan megadott e-mail címekből eredő kézbesítési sikertelenségért felelősséget nem vállal, továbbá kizár minden felelősséget, amely az e-könyv helytelen megnyitásából; a mobileszközön, számítógépen futó e-könyv olvasó program hibájából, a mobileszközön, számítógépen futó programokkal való összeegyeztethetetlenségéből; bármilyen internetes vírus vagy egyéb internetes fenyegetés károkozó képessége miatt következik be.

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó képtelenül alacsony vagy nulla forintos ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak! A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A Szolgáltató rendszere a Felhasználók/Megrendelők aktivitásáról adatokat gyűjthet amelyek nem kapcsolhatóak össze közvetlenül a Felhasználók/Megrendelők által megadott személyes adatokkal. Adatvédelemmel kapcsolatos részletes tájékoztatót az Adatvédelmi szabályzat és a Sütikezelési szabályzat tartalmaz.
Ezek a megfelelő linkre kattintva elolvashatók: Adatvédelmi szabályzat, Sütikezelési szabályzat.

Szerzői jogok:

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A megvásárolt e-könyv vásárlója köteles tiszteletben tartani a szerzői jogokat. Nem készíthet róla másolatot, nem sokszorosíthatja, és nem terjesztheti. Idézet felhasználása esetén pedig megjelöli a pontos forrást. A jogtulajdonos: Kereki Anikó (Kazinczi Anikó)

Budapest, 2020. december 31.